Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στρατηγικές της ΕΕ

1. Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα: Αυτή η στρατηγική θα βοηθήσει στην αναστροφή των τάσεων που επικρατούν για μείωση ή απώλεια της βιοποικιλότητας και στην διατήρηση ειδών και οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αγρο-οικοσυστημάτων, σε ικανοποιητικά επίπεδα, τόσο εντός, όσο και πέρα από την περιοχή της ΕΕ.

2. Στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση: Αυτή η στρατηγική εξισορροπεί το γεγονός ότι οι Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν μια κοινή και ενιαία δασική πολιτική. Παρόλα αυτά, η διαχείριση, συντήρηση και αιφόρος ανάπτυξη των δασών αποτελούν ζωτικής σημασία θέματα για τις υπάρχουσες κοινές πολιτικές όπως η ΚΑΠ και οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, εμπορίου, εγχώριας αγοράς, έρευνας, βιομηχανίας, αναπτυξιακής συνεργασίας και ενέργειας.

3. Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Διαχείριση: Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει έναν αριθμό συγκεκριμένων προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει τη χάραξη πολιτικής, ώστε αυτή να είναι περισσότερο συναφής και επικεντρωμένη μακροπρόθεσμα, καθώς και έναν αριθμό ειδικών κύριων στόχων και τέλος, τα μέτρα που χρειάζονται για την επίτευξή τους. 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094