Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ

1. Προστασία των κοινοτικών δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση: Κανονισμοί σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου (όχι πια σε ισχύ) για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

2. Protection of the Community's forests against fire: Regulations laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 (no longer in force) on protection of the Community's forests against fire


Αρχή σελίδας

3. Monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus):

  • 1210/90/EEC: establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network
  • 2152/03/EC: concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus)
  • 788/04/EC: amending Council Regulation (EC) No 2236/95 and Regulations (EC) No 1655/2000, (EC) No 1382/2003 and (EC) No 2152/2003 with a view to adapting the reference amounts to take account of the enlargement of the European Union

Αρχή σελίδας

4. Application of the CITES Convention:

  • 338/97/EC: on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
  • 1006/98/EC: laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
  • 1808/01/EC: laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
  • 349/03/EC: suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora

Αρχή σελίδας

5. Support for sustainable rural development:

  • 1257/99/EC: on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
  • 2603/99/EC: laying down rules for the transition to the rural development support provided for by Council Regulation (EC) No 1257/1999

Αρχή σελίδας

6. Others:

  • 3254/91/EEC: prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094