Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. Συμφωνία για την Προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Ramsar 1971: διακυβερνητική σύμβαση, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνική δράση και διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση και ορθή χρήση των υγροτόπων και των πόρων τους.

Σε ισχύ: 1974

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 2205/1994 περί κυρώσεως της Σύμβασης – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος
 • Πρώτη Εθνική Έκθεση - Το Ελληνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Αλλαγή του Κλίματος (1995)
 • Ν. 1950/1991 για την Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων
 • Εθνική Στρατηγική για τους Υγροτοπικούς Πόρους (1999)
 • Κ.Υ.Α. 1726/2003 για τον καθορισμό ειδικής αδειοδοτούσας υπηρεσίας για κατασκευές σε προστατευόμενες περιοχές

14 υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος:

Δέλτα του Έβρου, Λίμνη Βιστονίδα, λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, Δέλτα του Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας και τα Δέλτα τους, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Αμβρακικός κόλπος, Υγρότοποι της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Υγρότοποι της περιοχής της λιμνοθάλασσας Κοτύχι.

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

2. Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, Παρίσι 1973: διεθνής σύμβαση με την οποία τα κράτη αναγνωρίζουν ότι οι περιοχές που βρίσκονται στα εθνικά τους εδάφη αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά «η προστασία της οποίας απαιτεί τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της».

Σε ισχύ: 1981

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 1126/1981 περί Κυρώσεως της Σύμβασης για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς

Τοποθεσίες παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς:

 • Άγιο Όρος
 • Μετέωρα

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO


Αρχή σελίδας

3. Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, Ουάσιγκτον 1973: διεθνής συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων που αφορά στο διεθνές εμπόριο δειγμάτων αγρίων ζώων και φυτών και στις επιπτώσεις του.

Σε ισχύ: 1992

Σχετικά έγγραφα:
 • Ν. 2055/1992 περί Κυρώσεως της Σύμβασης CITES
 • N. 3208/2003 για την Εφαρμογή της Σύμβασης CITES

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Αρχή σελίδας

4. Διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της αγρίας πανίδας, Βόννη 1979: παγκόσμια συνθήκη για την ευρεία αντιμετώπιση όλων των πτυχών της διατήρησης των αποδημητικών πτηνών και των ενδιαιτημάτων από τα οποία εξαρτώνται.

Σε ισχύ: 1999

Σχετικά έγγραφα:

 • Οδηγία της ΕΕΚ 79/409
 • Ν. 2719/1999 περί κυρώσεως της Σύμβασης

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

5. Σύμβαση σχετικά με τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, Γενεύη 1979: ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θέτει τις γενικές αρχές διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της  ρύπανσης της ατμόσφαιρας και διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο φέρνοντας σε επαφή την έρευνα με την πολιτική.

Σε ισχύ: 1983

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 1374/1983 περί Κυρώσεως της Σύμβασης

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

6. Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, Βέρνη 1979: διεθνές δεσμευτικό νομικό όργανο στο πεδίο της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο καλύπτει το σύνολο της φυσικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής ηπείρου και επεκτείνεται σε κάποια κράτη της Αφρικής.

Σε ισχύ: 1983

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 1335/1983 περί Κυρώσεως της Σύμβασης

Εθνικό σημείο εστιάσεως:Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

7. Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, Ρίο ντε Τζανέιρο 1992: διεθνής σύμβαση με σκοπό την εξέταση των δράσεων που μπορούν να διεξαχθούν για την μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αναπόφευκτης αύξησης της θερμοκρασίας.

Σε ισχύ: 1995

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 2205/1994 περί κυρώσεως της Σύμβασης – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος
 • Πρώτη Εθνική Έκθεση - Το Ελληνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Αλλαγή του Κλίματος (1995)
 • Δεύτερη Εθνική Έκθεση (1997)
 • Ν. 3017/2002 περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου του Κιότο
 • Κ.Υ.Α. 1726/2003 για τον καθορισμό ειδικής αδειοδοτούσας υπηρεσίας για κατασκευές σε προστατευόμενες περιοχές
 • Τρίτη Εθνική Έκθεση (2003)

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Σχετικά πρωτόκολλα: Πρωτόκολλο του Κιότο σχετικά με τους επιμέρους στόχους των Μερών του Παραρτήματος Ι (1998)


Αρχή σελίδας

8. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, Ρίο ντε Τζανέιρο 1992: σύμβαση μεταξύ της πλειοψηφίας των κυβερνήσεων του κόσμου, η οποία ορίζει τις δεσμεύσεις για τη διατήρηση των παγκόσμιων οικολογικών θεμελίων καθώς διανύουμε το στάδιο της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε ισχύ: 1994

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 2204/1994 περί κυρώσεως της Σύμβασης
 • Πρώτη Εθνική Έκθεση (1998)
 • Θεματική Έκθεση για τα Ξενικά και τα Εισβάλλοντα Είδη (2000)
 • Θεματική Έκθεση για τα Δασικά Οικοσυστήματα (2001)
 • Δεύτερη Εθνική Έκθεση (2003)
 • Ν. 3233/2004 περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Σχετικά πρωτόκολλα: Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, (2003)


Αρχή σελίδας

9. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, Παρίσι 1994: διεθνής σύμβαση για την καταπολέμηση της απερήμωσης σε κράτη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ξηρασίας και/ή απερήμωσης, ειδικά στην Αφρική.

Σε ισχύ: 1997

Σχετικά έγγραφα:

 • Ν. 2468/1997 περί κυρώσεως της Σύμβασης
 • Πρώτη Εθνική Έκθεση για την Εφαρμογή της Σύμβασης (2000)
 • Πρώτη Περιφερειακή Έκθεση της Ομάδας Χωρών του Παραρτήματος ΙV (Βόρεια Μεσόγειος) σχετικά με την Εφαρμογή της Σύμβασης (2000)
 • Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (2001)
 • Δεύτερη Εθνική Έκθεση για την Εφαρμογή της Σύμβασης (2002)
 • Δεύτερη Περιφερειακή Έκθεση της Ομάδας Χωρών του Παραρτήματος ΙV (Βόρεια Μεσόγειος) σχετικά με την Εφαρμογή της Σύμβασης (2002)
 • Δεύτερη Εθνική Έκθεση για την Εφαρμογή της Σύμβασης (2004)

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Αρχή σελίδας

10. Σύμβαση για την προστασία των Ευρωπαϊκών Τοπίων, Φλορεντία 2000: σύμβαση που κατοχυρώνει τις γενικές νομικές αρχές, οι οποίες πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση για την υιοθέτηση εθνικών πολιτικών για το τοπίο και για την καθιέρωση διεθνούς συνεργασίας σε τέτοια θέματα.

Υπεγράφη (2000), η κύρωσή της εκκρεμεί

 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094